Cây Vạn Lộc (Kèm Chậu Tự Dưỡng)

228,000

 

Chiều cao:  40cm

Tán rộng: 36cm

Còn hàng

Cây Vạn Lộc (Kèm Chậu Tự Dưỡng)

228,000