Cây Ngọc Ngân (Kèm Chậu Tự Dưỡng)

212,000

Chiều cao: 42 cm

Tán rộng: 38cm

Còn hàng

Cây Ngọc Ngân (Kèm Chậu Tự Dưỡng)

212,000