49,000
-5%
147,000 139,000
Mới

Cây Xanh theo vị trí

Cây Trạng Nguyên

129,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Cây Hồng Môn (Hồng)

159,000
Mới

Cây cho Phòng Khách

Cây Hồng Môn (Đỏ)

160,000