Chính sách vận chuyển và giao hàng (Sản phẩm)


Đối với người mua trong khu vực Tp. Hồ Chí Minh, đơn hàng sẽ được F5Xanh điều phối nhân viên giao hàng cho khách khàng.


Đối với người mua ngoài khu vực Tp. Hồ Chí Minh , các đơn đặt hàng được chuyển qua các công ty chuyển phát nhanh trong nước đã đăng ký để vận chuyển sản phẩm tới tay khách hàng.

 
Đơn đặt hàng được vận chuyển trong vòng 3 ngày làm việc hoặc theo ngày giao hàng đã thỏa thuận tại thời điểm xác nhận đơn hàng và giao hàng theo lô hàng theo định mức của Công ty Chuyển phát nhanh / bưu điện.

F5Xanh không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao hàng của công ty chuyển phát nhanh / cơ quan bưu chính và chỉ bảo đảm giao hàng cho công ty chuyển phát nhanh hoặc cơ quan bưu chính trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày đặt hàng và thanh toán hoặc theo ngày giao hàng đã thỏa thuận tại thời điểm xác nhận đơn hàng.  

Thanh toán

F5Xanh sử dụng các hệ thống thanh toán trực tuyến để thanh toán an toàn nhanh chóng, dễ dàng.


Chính sách vận chuyển và giao hàng (Dịch vụ)


Việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi được xác nhận trên mail của bạn như được chỉ định trong quá trình đăng ký. Đối với bất kỳ vấn đề trong việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với bộ phận trợ giúp của chúng tôi.
 
Lưu ý: Không giao hàng vào Chủ nhật và các ngày lễ quốc gia.