Cây cho Phòng Khách

Cây Lưỡi Hổ (chậu tròn cao)

300,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Cây Phú Quý thủy sinh

200,000
Mới
150,000

Cây cho Phòng Khách

Cây Kim Ngân Nội Thất 1 Thân

210,000
228,000
212,000
400,000
Mới

Cây cho Phòng Khách

Cây Hồng Môn (Đỏ)

160,000