140,000150,000

Cây cho Phòng Khách

Cây Lưỡi Hổ (chậu tròn cao)

300,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Bộ Top 5 Cây Lọc Không Khí

486,000
400,000
143,000