Cây cho Phòng Khách

Cây Lưỡi Hổ (chậu tròn cao)

300,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Cây Phú Quý thủy sinh

200,000
Mới
150,000

Cây cho Phòng Khách

Cây Kim Ngân Nội Thất 1 Thân

210,000

Cây dễ chăm sóc

Cây Phát Tài 5 Tầng

146,000
Hết hàng

Cây cho Bàn Làm Việc

Cây Kim Ngân Bím (để bàn)

159,000
Mới

Cây Chưa Chậu

Cây Phú Quý

69,000