140,000150,000

Cây cho Phòng Khách

Cây Lưỡi Hổ (chậu tròn cao)

300,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Cây Phú Quý thủy sinh

200,000
Mới
150,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Bộ Top 5 Cây Lọc Không Khí

486,000

Cây cho Sân Thượng

Hoa Dạ Yến Thảo

49,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Hoa Dừa Cạn (chậu treo)

49,000
210,000

Cây cho Phòng Khách

Cây Kim Ngân Nội Thất 1 Thân

210,000
400,000
143,000

Cây dễ chăm sóc

Cây Phát Tài 5 Tầng

146,000
Hết hàng

Cây cho Bàn Làm Việc

Cây Kim Ngân Bím (để bàn)

159,000
Mới

Cây Chưa Chậu

Cây Phú Quý

69,000