Cây dễ chăm sóc

Cây Hồng Môn

170,000
-5%
147,000 139,000

Cây cho Sân Thượng

Hoa Dạ Yến Thảo

49,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Hoa Dừa Cạn (chậu treo)

49,000
210,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Cây Lan Ý

109,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Cây Hồng Môn (Hồng)

159,000
Mới

Cây cho Phòng Khách

Cây Hồng Môn (Đỏ)

160,000