Cây dễ chăm sóc

Cây Hồng Môn

170,000
140,000150,000

Cây cho Phòng Khách

Cây Lưỡi Hổ (chậu tròn cao)

300,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Cây Phú Quý thủy sinh

200,000
Mới
150,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Bộ Top 5 Cây Lọc Không Khí

486,000
624,000

Cây cho Phòng Khách

Cây Kim Ngân Nội Thất 1 Thân

210,000
228,000
212,000
305,000
400,000
137,000
143,000
Hết hàng

Cây cho Bàn Làm Việc

Cây Kim Ngân Bím (để bàn)

159,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Cây Lan Ý

109,000
Mới

Cây cho Phòng Khách

Cây Hồng Môn (Đỏ)

160,000
Mới

Cây Chưa Chậu

Cây Phú Quý

69,000