CAY-LOC-KHONG-KHI

Cây cảnh mới nhất

Cây dễ chăm sóc

Cây Hồng Môn

170,000
140,000150,000

Cây cho Phòng Khách

Cây Lưỡi Hổ (chậu tròn cao)

300,000
200,000

Đá Cuội Cỡ Lớn

Đá Cuội Đen – 500G

20,000

Cây cho Bàn Làm Việc

Cây Phú Quý thủy sinh

200,000
Mới
150,000